Projekt pt. „Twórcza szkoła – twórczy uczeń” realizowany jest w okresie 01.09.2014 r. do 31.12.2014

r. na terenie Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX, Działanie 9.5 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do 24 Uczniów i Uczennic Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach (13 uczennic,

11 uczniów) uczęszczających do klas IV-VI.

 

Podczas rekrutacji, spośród dzieci chętnych do wzięcia udziału w zajęciach dodatkowo premiowane

będą:

1. Uczniowie i uczennice z rodziny o niskim statusie ekonomicznym,

2. Płeć żeńska – w celu zachęcenia płci pięknej do nauki przedmiotów ścisłych

Celem głównym projektu jest wdrożenie programu rozwojowego w Szkole Podstawowej w gminie

Mieszkowice do 31.12.2014.

 

W ramach projektu „Twórcza szkoła – twórczy uczeń” dzieci wezmą udział w następujących zajęciach

pozalekcyjnych:

 

1. Kółku robotycznym, na którym dzieci będą budować roboty ze specjalnych klocków LEGO a

następnie przy pomocy komputera i specjalnego oprogramowania nauczą się je programować

aby roboty się poruszały. Dzięki programowi zajęć możliwe jest ukształtowanie w dzieciach

niestandardowego działania, wymagającego twórczego myślenia i pracy w grupie.

 

2. Warsztatach przyrodniczo – matematycznych, które ukształtują w dzieciach ekologiczne

spojrzenia na przyrodę i procesy w niej zachodzące.

Na zakończenie projektu każde dziecko otrzyma dyplom ukończenia zajęć.

oznakowanie