Fundacja powstała w czerwcu 2013 r., jako organizacja pozarządowa, działająca na rzecz interesu publicznego.

Głównym z realizowanych przez Fundację zadań jest prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, realizujemy ten cel poprzez pracę z dziećmi i młodzieżą podczas warsztatów, szkoleń i zajęć dodatkowych. Fundacja przede wszystkim realizuje działania mające na celu upowszechnianie nauki przedmiotów ścisłych, nauk przyrodniczych i języków obcych oraz przedsiębiorczości, upowszechnianie nowych technologii. Chcemy pokazać dzieciom jak fascynujące są nauki ścisłe i że nauka może odbywać się również poprzez zabawę. Dzieci i młodzież są przyszłością naszego narodu i kraju stąd potrzeba szczególnego wsparcia tej grupy.

Drugą, równie ważną sferą działalności Fundacji jest działalność na rzecz osób starszych. Skupiamy się na aktywizacji społecznej seniorów, przeciwdziałaniu e-wykluczeniu osób starszych, promocji zdrowego trybu życia i godnego starzenia się.

Istotny jest dla nas rozwój trzeciego sektora na terenie województwa zachodniopomorskiego, dlatego też część naszych działań będzie skierowana na rozwój i współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi.