„Kwalifikacje drogą do sukcesu” RPZP.08.06.00-32-K068/18

By admin
In 1 września, 2018
Comments off
41 Views

Centrum Edukacyjne Omnibus Dorota Wasiłek-Wojciechowska, Krzysztof Wojciechowski Spółka Cywilna wraz z Fundacją Edukatio realizuje projekt pn. „Kwalifikacje drogą do sukcesu” RPZP.08.06.00-32-K068/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest podniesienie umiejętności zawodowych i zdobycie doświadczenia zawodowego 50 Uczniów (40K, 10M) Policealnej Szkoły Zawodowej na kierunku Terapeuta Zajęciowy i Opiekunka Dziecięca, stworzenie warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla ww. zawodów poprzez doposażenie pracowni, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 2 nauczycielek (2K) z ww. szkoły oraz nabycie/ podwyższenie kwalifikacji zawodowych zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy u 55 os. dorosłych (44K, 11M) z województwa zachodniopomorskiego poprzez udział w Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych do 31.12.2020.  

 

Dofinansowanie projektu z UE:  881 694,37 zł

Comments are closed.