„Kwalifikacje drogą do sukcesu – II edycja” nr RPZP.08.06.00-32-K034/19

By admin
In 1 czerwca, 2020
Comments off
50 Views

Centrum Edukacyjne Omnibus Dorota Wasiłek-Wojciechowska, Krzysztof Wojciechowski Spółka Cywilna wraz z Fundacją Edukatio realizuje projekt pn. „Kwalifikacje drogą do sukcesu – II edycja”  nr RPZP.08.06.00-32-K034/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie umiejętności zawodowych i zdobycie doświadczenia zawodowego 55 Uczniów (50K, 5M) Policealnego Studium Zawodowego na kierunku Terapeuta Zajęciowy, Opiekun Medyczny i Opiekunka Dziecięca, stworzenie warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla ww. zawodów poprzez doposażenie pracowni oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 4 nauczycielek (4K) z ww. szkoły do 31.12.2021.

 

Dofinansowanie projektu z UE:  800 737,18 zł

Comments are closed.