Dzieje Kołobrzegu w Muzeum Oręża Polskiego

By admin
In 6 października, 2015
Comments off
540 Views

Dzieje Kołobrzegu w Muzeum Oręża Polskiegoa rozpoczyna się we wczesnośredniowiecznym grodzie i wiedzie przez kolejne etapy historii miasta: miasto lokacyjne, miasto twierdzę i uzdrowisko.

W niezwykły klimat jaki panował w Kołobrzegu od czasów najdawniejszych do współczesności, wprowadza bogata kolekcja zabytków archeologicznych, sztuki zdobniczej i malarstwo. Idąc śladem najstarszego osadnictwa zwiedzający może podziwiać makiety grodu kołobrzeskiego i sposoby warzenia soli. Wielkoformatowe panoramy XV- wiecznego miasta i portu towarzyszą zabytkom obrazującym wytwórczość dawnych rzemiosł: garncarstwa, snycerstwa, tkactwa, szewstwa, rybołówstwa, rolnictwa oraz wytwory sztuki zdobniczej pochodzące z pracowni rogowniczej i bursztyniarskiej. W klimat kupieckiego miasta przenoszą nas sakiewki, odważniki, denarki kołobrzeskie oraz świadectwa handlu i importów: ceramika i kamionka. Poznajemy także style życia dawnych mieszkańców (zabytki łowieckie i jeździeckie, elementy wyposażenia pielgrzymów czy kości i pionki służące grom i zabawom) oraz ich życie codzienne ( naczynia, lampki oliwne, łyżki, wyposażenie mieszkań). Historia miasta to także zabytki sztuki sakralnej.

Muzeum posiada w swojej kolekcji unikatową XIII wieczną figurkę św. Jana Ewangelisty z drewna cisowego ; XIV wieczną kołatkę z bazyliki, rzeźby z kościołów środkowopomorskich, kielichy mszalne, znaki pielgrzymie. Dopełnieniem historycznej podróży jest prezentacja multimedialna pokazująca Kołobrzeg z przełomu XIX i XX wieku oraz jego najważniejsze zabytki.

Muzeum zaprasza.

asos_logo_kolor

Comments are closed.